Erfaringsbasert master i etterforskning

Masterutdanningen gir deg økt fenomenforståelse og evne til å reflektere kritisk og kunnskapsbasert over etterforskningsfaglige problemstillinger.

Dette studieprogrammet er under revisjon. Vi jobber for en ny oppstart i løpet av 2025, men dette avhenger av flere interne og eksterne prosesser. Når studieprogrammet er åpent for søkere, vil informasjon fremkomme på denne siden. 

Om masterutdanningen