Erfaringsbasert master i etterforskning

Masterutdanningen gir deg økt fenomenforståelse og evne til å reflektere kritisk og kunnskapsbasert over etterforskningsfaglige problemstillinger.

Dette studieprogrammet er under revisjon. Vi jobber for en ny oppstart så fort som mulig, men når dette blir avhenger av flere interne og eksterne prosesser. Når studieprogrammet er åpent for søkere, vil informasjon fremkomme på denne siden. 

Om masterutdanningen