Personvern og informasjonskapslar

Politihøgskolen samlar inn visse personopplysningar. Her finn du informasjon om korleis vi behandlar desse opplysningane, rettane dine som registrert og kven du kan kontakte.

Du har rett til innsyn i opplysningane som Politihøgskolen har lagra om deg. Du har også rett på å få utlevert ein kopi av desse. I tillegg vil du under visse føresetnader kunne krevje sletting, korreksjon eller avgrensa behandling av opplysningane dine. Du har også rett på å få overført opplysningane dine til ein tredjepart i eit enkelt leseleg format (dataportabilitet).  Dersom du vil klage på behandlinga av personopplysningane dine, kan du kontakte anten Datatilsynet eller personvernombodet vårt på e-post: personvernombud@phs.no.

Her kan du lese meir om personvernrettane dine ved Politihøgskolen.