Slik søker du masterutdanning

Du søker om opptak til alle masterutdanningene i Søknadsweb.

Dette registerer du i Søknadsweb

I Søknadsweb registrerer du søknad og laster opp dokumentasjonen som viser at du dekker opptakskravene til masterutdanningen du skal søke. Opptakskravene står på siden til masterutdanningen.

Du svarer på et eventuelt tilbud om studieplass eller tilbud om plass på venteliste i Søknadsweb.

Er du dansk eller svensk logger du inn via "Utenlandsk søker/International applicant" i Søknadsweb.

Informer din arbeidsgiver om at du søker

Vi oppforderer deg til å informere din arbeidsgiver om at du søker masterutdanning så tidlig som mulig. Dette for å avklare eventuelle behov du skulle ha for permisjon eller tilrettelegging for å kunne gjennomføre utdanningen.

Kostnader for å ta masterutdanning

Spørsmål om finansiering av masterutdanning må du ta med din arbeidsgiver.

Finner du ikke svar på det du lurer på om søknadsprosessen?

Send oss dine spørsmål på e-post til opptakevu@phs.no.