Valgfritt emne

Vi tilbyr valgfrie emner innen etterforskning. Du velger et valgfritt emne som en del av det erfaringsbaserte masterstudiet i etterforskning.

I tillegg til de valgfrie emnene som vil tilbys av oss, er det også mulig for deg få godkjent emner på masternivå ved andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland etter søknad. 

Det er også mulig å få innpasset videreutdanninger innen etterforskning som er godkjent som emner i masterutdanningen. 

Erfaringsbasert master i etterforskning har flere emner