Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus

Professor II

Erfaring og bakgrunn

Jeg er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, og har en professor II stilling på Politihøgskolen. Jeg var ansatt på Politihøgskolens forskningsavdeling fra 2006-2015. Jeg deltar nå i forskningsprosjektet "Politimetoder i endring". Overordnet forskningstema er risikohåndtering og ulike publikumsgrupper. For tiden jobber jeg med forskning på nærpolitireformen, digitalisering og kriminalitetsforebygging. Som forsker på Politihøgskolen, deltar jeg også i flere forskergrupper.

Kompetanseområder

 • Kriminalitetsforebygging
 • Kriminologi
 • Politisosiologi
 • Sosial kontroll

Forsker på

 • Digitalisering av politiarbeidet
 • Profesjonalisering av politiet
 • Risikohåndtering i politiet
 • Globalisering og polisiær virksomhet

Underviser i

 • Politivitenskap
 • Kriminalitetsforebygging og evaluering
 • Kriminologi
 • Kvalitativ metode

Siste Publikasjoner