Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus

Professor II

Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus

Professor II

Jeg er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, og har en professor II stilling på Politihøgskolen. Jeg var ansatt på Politihøgskolens forskningsavdeling fra 2006-2015. Jeg deltar nå i forskningsprosjektet "Politimetoder i endring". Overordnet forskningstema er risikohåndtering og ulike publikumsgrupper. For tiden jobber jeg med forskning på nærpolitireformen, digitalisering og kriminalitetsforebygging. Som forsker på Politihøgskolen, deltar jeg også i flere forskergrupper.

Siste Publikasjoner