Maja Feng Mikalsen

Doktorgradsstipendiat

Erfaring og bakgrunn

Jeg er sosiolog og forsker på kriminalitetsforebygging med fokus på mekanismer og konsekvenser knyttet til fenomenet «grooming». I mitt doktorgradsprosjekt undersøker jeg «online grooming» i forbindelse med seksuelle overgrep mot barn og kjærlighetssvindel. Jeg anvender både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Tidligere har jeg jobbet som vitenskapelig assistent ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, hvor jeg er en av forfatterne bak rapporten «Mangfold og inkludering ved Universitetet i Oslo – en forskningsrapport»

Kompetanseområder

  • Sosiologi
  • Kriminalitetsforebygging
  • Kvalitative metoder
  • Kvantitative metoder

Forsker på

  • Kriminalitetsforebygging
  • Grooming
  • Nettrelaterte seksuelle overgrep mot barn
  • Nettrelatert kjærlighetssvindel