Carlos José Calleja

PhD. stipendiat/Jurist

Erfaring og bakgrunn

Jeg er jurist og jobber som stipendiat i prosjektet ‘Kriminalitetsforebygging på Internett’ som er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. I doktorgradsprosjektet mitt analyserer jeg de rettslige rammene for kriminalitetsforebygging på internett, med et fokus på «forstyrrelse» som en forebyggende strategi. I fjor var jeg vitenskapeligassistent i Senter for rettsinformatikk (SERI) ved Universitetet i Oslo og jobbet som forsker i eLaw - Center for Law and Digital Technologies ved Universitetet i Leiden.

Kompetanseområder

  • Kriminalitetsforebygging
  • Teknologi og lov
  • Menneskerettigheter

Forsker på

  • Kriminalitetsforebygging på internett