Birgitte Ellefsen

Førsteamanuensis

Birgitte Ellefsen

Førsteamanuensis

Jeg er historiker og fullførte min doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 2018. For tiden jobber jeg med fire forskningsprosjekter som på ulike måter belyser politiets historie. Jeg leder forskergruppen Politireform, er medlem i forskergruppen Politi, rett og samfunn, og samarbeider med historikere og politiforskere ved andre universiteter og høgskoler i og utenfor Norge. Som forsker og kunnskapsformidler ønsker jeg å bidra til en opplyst og kunnskapsbasert samfunnsdebatt.

Siste Publikasjoner