Birgitte Ellefsen

Professor

Erfaring og bakgrunn

Jeg er historiker og disputerte ved UiB med avhandlingen «Politiens politikk og politikkens politi. Norske politireformer i perioden 1682-1866» i 2018. For tiden forsker jeg på forebyggende politiarbeid og politiets kunnskapsproduksjon i et historisk perspektiv, og jeg leder forskergruppen PREVPOL som har som mål å utvikle perspektiver, modeller, teorier og kunnskap som kan bidra til å øke forståelsen av og kvaliteten på det forebyggende politiarbeidet. Som forsker og kunnskapsformidler ønsker jeg å bidra til en opplyst og kunnskapsbasert samfunnsdebatt.

Kompetanseområder

  • Politihistorie
  • Politisk historie
  • Profesjonshistorie

Forsker på

  • Politiutdanning
  • Politireformer
  • Forebyggende politiarbeid
  • Politiets kunnskapsproduksjon og kunnskapsbruk

Underviser i

  • Politihistorie
  • Politipolitikk
  • Historisk metode og dokumentanalyse

Siste Publikasjoner