Inger Marie Sunde

Professor

Erfaring og bakgrunn

Jeg leder forskergruppen Politiet i et digitalisert samfunn som ser på samspillet mellom juss, etikk, politiarbeid og teknologi. I 2021 er hovedaktivitetene 1. en straffeprosessuell utredning om databevis (oppdrag fra Justisdepartementet); 2. To artikler om en KI-chatbot PrevBOT, som gjelder forebygging av seksuelle overgrep mot barn; 3.Forskningsprosjektet PDTOR (Nordforsk) om politimetoder på TOR-nettverket, og 4. Bruk av data i politiets registre for å utvikle KI-basert polititeknologi.

Kompetanseområder

  • Strafferett: Datakriminalitet og seksuelle overgrep mot barn
  • Straffeprosess: Håndtering av databevis
  • Politirett – kriminalitetsforebygging på internett

Forsker på

  • Kunstig intelligens og politiarbeid
  • Databevis i straffeprosessuell kontekst
  • Forebyggende politiarbeid i et digitalisert samfunn

Underviser i

  • Strafferett og datakriminalitet
  • Straffeprosess - digital bevissikring, politimetoder på nett
  • Politirett
  • Juridisk metode

Siste Publikasjoner