Inger Marie Sunde

Professor

Inger Marie Sunde

Professor

Jeg leder forskergruppen Politiet i et digitalisert samfunn og interesserer meg for samspillet mellom juss, politiarbeid og teknologi. I 2020 utreder jeg straffeprosessuelle regler om databevis etter oppdrag fra Justisdepartementet. Jeg deltar også i fagredaksjonen for spesialnummeret "AI and policing" i Nordisk Politiforskning, og i to forskningsprosjekter: SIGNAL undersøker forholdet mellom datasikkerhet og personvern; PDTOR gjelder politimetoder på det krypterte nettet TOR på internett.

Siste Publikasjoner