Benedicte Nordahl Berntsen

Doktorgradsstipendiat

Erfaring og bakgrunn

Jeg er sosiolog og startet nylig som stipendiat i prosjektet ‘Criminal Exposure in Vulnerable Areas’, som er et samarbeidsprosjekt mellom Politihøgskolen og Universitet i Oslo (ISS). I mitt doktorgradsprosjekt forsker jeg på kjønnede lovbruddskarrierer forankret i et livsløpsperspektiv. Av spesiell interesse er lovbruddsmønstre innenfor familier, hvor jeg undersøker forholdet mellom foreldre og barns lovbruddskarrierer, i tillegg til sammenhengene mellom søsken. Videre jobber jeg som høyskolelektor i kvantitativ metode på UiO.

Kompetanseområder

 • Sosiologi
 • Lovbruddskarrierer
 • Livsløp
 • Kvantitative metoder

Forsker på

 • Lovbruddskarrierer
 • Kjønn
 • Livsløp
 • Lovbruddskarrierer innen familier

Underviser i

 • Kvantitative metoder
 • R/R Studio
 • Sosiologi