Jacob Aasland Ravndal

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Siden 2012 har jeg forsket på utviklingen av høyreekstrem terrorisme og vold i Vest-Europa. Som forsker på Politihøgskolen leder jeg INCONTEXT-prosjektet, som undersøker sammenhengene mellom politisk og polisiær represjon og høyreekstrem terrorisme i vestlige demokratier. I tillegg er jeg tilknyttet Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo, der jeg leder utviklingen av RTV-datasettet, som dokumenterer høyreeksterm terrorisme og vold i 18 Vesteuropeiske land.

Kompetanseområder

  • Terrorisme og politisk vold
  • Høyreekstremisme
  • Sikkerhetspolitikk
  • Etterretning

Forsker på

  • Høyreekstrem terrorisme og vold i Vest-Europa
  • Metodologiske utfordringer innen terrorismeforskning
  • Forholdet mellom militant venstre- og høyreekstremisme
  • Sett-teoretiske metoder innen samfunnsvitenskapelig forskning

Siste Publikasjoner