Tore Bjørgo

Professor

Erfaring og bakgrunn

Jeg er professor ved Universitetet i Oslo (UiO) og leder der "Senter for ekstremismeforskning" (C-REX). Jeg har en bistilling som professor i politivitenskap ved Politihøgskolen (hovedstilling fra 2004 til 2016). Jeg har hovedfag i sosialantropologi fra UiO og doktorgrad fra Leiden-universitetet. Viktigste bidrag til politivitenskapen: Initierte og ledet prosjektet "Recruitment, Education and Careers in the Police: A European Longitudinal Study”. Utvikling av en helhetlig modell for forebygging av kriminalitet (to bøker utgitt på norsk, engelsk, kinesisk og georgisk). Ledet et internasjonalt kompartativt forsknings- og bokprosjekt om "Vigilantism against Migrants and Minorities". Leder nå prosjektet "Nordic Multiagency Approaches to Handling Extremism: Policies, Perceptions and Practices”.

Kompetanseområder

  • Voldelig ekstremisme og terrorisme
  • Høyreekstremisme
  • Kriminalitetsforebygging

Forsker på

  • Høyreekstremisme
  • Voldelig ekstremisme og terrorisme
  • Tverretatlig samarbeid
  • Forebygging av voldelig ekstremisme

Underviser i

  • Voldelig ekstremisme og terrorisme
  • Høyreekstremisme
  • Kriminalitetsforebygging

Siste Publikasjoner