Elisabeth Myhre Lie

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Jeg har forsket på politiets møte med politi og publikum i vakta på politistasjonen, politiets arbeid med narkotikamiljøet på gata og politiets forebyggende arbeid. I dag gjør jeg en studie på politiets dialog som forebyggende metode. Siden 2003 har jeg vært fagansvarlig for videreutdanningen i Kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Jeg underviser i temaer som årsaker til kriminalitet ungdomskriminalitet, gjenger og vold, minoriteter og kriminalitet, lokalorientert politiarbeid, situasjonell forebygging og kriminalitetsforebyggende utforming, og kunnskapsbasert politiarbeid.

Kompetanseområder

  • Kriminalitetsforebygging

Forsker på

  • Politiidentitet og dialog som forebyggende metode

Underviser i

  • Kriminalitetsforebyggende politiarbeid
  • Ungdomskriminalitet
  • Kriminalitetsforebyggende byplanlegging

Siste Publikasjoner