Elisabeth Myhre Lie

Høgskolelektor

Elisabeth Myhre Lie

Høgskolelektor

Jeg har forsket på politiets møte med politi og publikum i vakta på politistasjonen, politiets arbeid med narkotikamiljøet på gata og politiets forebyggende arbeid. I dag gjør jeg en studie på politiets dialog som forebyggende metode. Siden 2003 har jeg vært fagansvarlig for videreutdanningen i Kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Jeg underviser i temaer som årsaker til kriminalitet ungdomskriminalitet, gjenger og vold, minoriteter og kriminalitet, lokalorientert politiarbeid, situasjonell forebygging og kriminalitetsforebyggende utforming, og kunnskapsbasert politiarbeid.

Siste Publikasjoner

Bøker

Artikler

Peter Lindström og Ulf Sempert (red.): Kriminologi och poliskunskap. Mötet mellan forskning och praktik Elisabeth Myhre Lie, 2019

Annet