Brita Bjørkelo

Professor

Brita Bjørkelo

Professor

Jeg er psykolog, har doktorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi og jobber som professor. Jeg leder forskergruppen "Organisasjon og ledelse", forskningsprosjektene "Mangfold i utdanning og etat" og "Etikk, sosiale medier og lærerutdanning", er hovedredaktør for Nordisk politiforskning og ledet tidligere FIKS-prosjektet. Jeg jobber med flere prosjekter på politiets ledelse, psykososiale arbeidsmiljø og organisasjon. Jeg er veileder på master, førstelektor og doktogradsprosjekter. Jeg er også involvert i søknader om ekstern støtte til å sette i gang nye forskningsprosjekter.

Siste Publikasjoner

Bøker

Artikler

The role of personality in the form of temperament in relation to bullying at work Malgorzata Gamian-Wilk, Brita Bjørkelo, 2019

Becoming a professional digital competent teacher Ingrid Helleve, Aslaug Grov Almås, Brita Bjørkelo, 2019

Annet

Challenging and Demanding Work: Operative and Organisational Work Demands and Individual and Organisational Resources as Predictors of Health and Work Engagement in the Norwegian Police Service Lillis Rabbing, Brita Bjørkelo, 2019

Uhøflighet på jobb: Er ansatte som tilhører ulike minoritetsgrupper mer utsatt? Brita Bjørkelo, Hege Høivik Bye, 2019

Organisasjonsteori om krisehåndtering: Teori og praksis Natalia Andreassen, Brita Bjørkelo, 2019

Arbeidsgivers og lederes ansvar og roller ved varsling i arbeidslivet Brita Bjørkelo, Birthe Eriksen, 2019

Kulturelt mangfold i et kapasitets- og kompetanseperspektiv – Erfaringer fra politiet Brita Bjørkelo, Mariann Stærkebye Leirvik, 2019

FIX'ing experiences: Results from projects aimed at increasing gender balance in top research positions at the Norwegian Police University College Brita Bjørkelo, Dag Ellingsen, 2019

Mangfold – sett fra politiorganisasjonen Hege Høivik Bye, Brita Bjørkelo, 2019

Etiske dilemma, sosiale medier og etikk i profesjoner Brita Bjørkelo, 2019

Whistleblowing and other “varslings-” related concepts as seen from social (and organizational) psychology Joshua Phelps, Brita Bjørkelo, 2019

Norwegian Police Service Employee Study Lillis Rabbing, Bjørn Lau, Brita Bjørkelo, Knut Inge Fostervold, 2019

Perceived career support: The interaction of subordinate and supervisor gender in the Norwegian Police Service Hege Høivik Bye, Brita Bjørkelo, 2019

Diversity in education and organisation: From political aims to practice in the Norwegian Police Service Brita Bjørkelo, Hege Høivik Bye, Marit Egge, Jaishankar Ganapathy, Mariann Stærkebye Leirvik, 2019

Whistleblowing and workplace bullying: A linear, circular or mixed relationship? Brita Bjørkelo, Morten Birkeland Nielsen, Stig Berge Matthiesen, 2019

"Coping with the aftermath": Diversity and the experience of whistleblowers in the Norwegian Police Brita Bjørkelo, Hege Høivik Bye, 2019