Brita Bjørkelo

Professor

Brita Bjørkelo

Professor

Jeg er psykolog, har doktorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi og jobber som professor. Jeg leder det NFR støttede prosjektet «A matter of facts», forskningsprosjektene "Mangfold i utdanning og etat", "Etikk, sosiale medier og lærerutdanning" og «Politistudien» sammen med Bjørn Lau (UiO). Jeg ledet tidligere forskergruppen "Organisasjon og ledelse", FIKS-prosjektet (NFR) og er redaksjonsstyremedlem i Nordic Journal of Studies in Policing. Jeg jobber med flere prosjekter på politiets ledelse, psykososiale arbeidsmiljø og organisasjon, og leder arbeidet med en søknad om opprettelse av et senter for fremragende forskning på forebyggende politiarbeid sammen med professor Inger Marie Sunde.

Siste Publikasjoner