Brita Bjørkelo

Professor

Erfaring og bakgrunn

Jeg er psykolog, har doktorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi og jobber som professor. Jeg leder det NFR støttede prosjektet «A matter of facts», forskningsprosjektene "Mangfold i utdanning og etat", "Etikk, sosiale medier og lærerutdanning" og «Politistudien» sammen med Bjørn Lau (UiO). Jeg ledet tidligere forskergruppen "Organisasjon og ledelse", FIKS-prosjektet (NFR) og er redaksjonsstyremedlem i Nordic Journal of Studies in Policing. Jeg jobber med flere prosjekter på politiets ledelse, psykososiale arbeidsmiljø og organisasjon.

Kompetanseområder

 • Ledelse
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Organisasjon
 • Etikk

Forsker på

 • Mangfold, varsling, mobbing
 • Etiske gråsoner
 • Utvikling og digitalisering i utdanning og profesjon

Underviser i

 • Etikk
 • Forskningsmetode
 • Politivitenskap
 • Ledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi

Siste Publikasjoner