Ingvild Magnæs Gjelsvik

Doktorgradsstipendiat

Ingvild Magnæs Gjelsvik

Doktorgradsstipendiat

Min forskning har de siste årene vært konsentrert rundt forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Jeg skriver nå en doktorgrad i statsvitenskap på UiO som omhandler politiets roller i det tverrfaglige samarbeidet lokalt for å forebygge voldelig ekstremisme i Norge. I forbindelse med doktorgraden er jeg også stipendiat på Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og er tilknyttet senter for ekstremismeforskning (C-REX) på UiO. Jeg er også forsker i EU prosjektet Community-Based Policing and Post Conflict Police Reform.

Siste Publikasjoner