Ingvild Magnæs Gjelsvik

Doktorgradsstipendiat

Erfaring og bakgrunn

Min forskning har de siste årene vært konsentrert rundt forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Jeg skriver nå en doktorgrad i statsvitenskap på UiO som omhandler politiets roller i det tverrfaglige samarbeidet lokalt for å forebygge voldelig ekstremisme i Norge. I forbindelse med doktorgraden er jeg også stipendiat på Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og er tilknyttet senter for ekstremismeforskning (C-REX) på UiO. Jeg er også forsker i EU prosjektet Community-Based Policing and Post Conflict Police Reform.

Kompetanseområder

  • Høyreekstremisme
  • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
  • De-radikalisering og disengagement
  • Community policing

Forsker på

  • Politiets forebygging av voldelig ekstremisme
  • Nordiske forebyggingsmodeller
  • Borgervern
  • Community policing i Kenya og Somalia

Siste Publikasjoner