Annica Allvin

Doktorgradsstipendiat

Erfaring og bakgrunn

Jeg er utdannet kriminolog og forsker på geografiske kriminalitetsmønstre, sosial utsatthet, samt forebyggende- og forutseende polisiær virksomhet (Predictive policing). Mine analyser fokuserer særlig på å kartlegge hvordan ulike typer av kriminalitet konsentrerer seg i tid og rom, og hvorvidt det er systematisk variasjon i slike mønstre. I forlengelsen av dette vurderes ulike datadrevne metoder som kan være aktuelle for å predikere hvor og når kriminalitet kan komme til å skje. Ved siden av mitt doktorgradsprosjekt arbeider jeg som universitetslektor i kvantitativ metode ved UiO samt seniorrådgiver ved Felles enhet for forebygging ved Oslo politidistrikt.

Kompetanseområder

 • Kriminologi
 • Kvantitativ metode / GIS
 • Kriminalitetskartlegging
 • Forebyggende og forutseende politiarbeid

Forsker på

 • Geografiske kriminalitetsmønstre
 • Kriminalitetskartlegging og forebygging
 • Algoritmebruk i politiet
 • Forutseende politiarbeid

Underviser i

 • Kvantitativ metode
 • STATA / R Studios
 • Kriminologi
 • Politivitenskap

Siste Publikasjoner