Annica Allvin

Doktorgradsstipendiat

Erfaring og bakgrunn

Jeg er kriminolog som forsker på geografiske kriminalitetsmønstre med fokus på konsentrasjon, stabilitet og prediksjon av fremtidig kriminalitet. I doktorgradsprosjektet mitt visualiserer og analyserer jeg den geografiske fordelingen av ulike kriminalitetstyper i Oslo og det sentrale Østlandet for å vurdere ulike algoritmer som kan være aktuelle for forebyggende og forutseende polisiær virksomhet i Norge. Ved siden av mitt doktorgradsprosjekt arbeider jeg som universitetslektor i kvantitativ metode ved UiO. Våren 2023 er jeg også ansatt som seniorrådgiver på Felles enhet for forebygging ved Oslo politidistrikt

Kompetanseområder

 • Kriminologi
 • Kvantitativ metode / GIS
 • Kriminalitetskartlegging
 • Forebyggende og forutseende politiarbeid

Forsker på

 • Geografiske kriminalitetsmønstre
 • Kriminalitetskartlegging og forebygging
 • Algoritmebruk i politiet
 • Forutseende politiarbeid

Underviser i

 • Kvantitativ metode
 • STATA / R Studios
 • Kriminologi
 • Politivitenskap

Siste Publikasjoner