Cecilie Torvik

Høgskolelektor

Erfaring og bakgrunn

For tiden jobber jeg med to utvikling- og forskningsprosjekter. Det ene prosjektet har handler om hvordan anvende forskningsbasert teori i praksisfeltet. Det andre prosjektet er et samarbeidsprosjekt med universitet i Sør- Øst Norge hvor vi utvikler undervisningsopplegg som skal løfte basiskompetansen til de ulike profesjonsutøvere innenfor feltet vold og seksuelle overgrep mot barn. Innunder her er det tverrinstitusjonelle samarbeidet sentralt. Jeg deltar også i forskergruppen ved Politihøgskolen som omhandler utdanningsforskning.

Kompetanseområder

  • Vold og seksuelle overgrep mot barn
  • Ungdomskriminalitet
  • Kriminalitetsforebygging

Forsker på

  • Anvendelse av sosiologi i politipatruljen
  • Vold og seksuelle overgrep mot barn

Underviser i

  • Politi, samfunn og etikk
  • Kriminalitetsforebyggende politiarbeid
  • Bacheloroppgave

Siste Publikasjoner