Jaishankar (Jai) Ganapathy

Førstelektor

Erfaring og bakgrunn

Jeg er utdannet sosialantropolog fra UiO. Jeg er fagansvarlig for to videreutdanninger; kulturforståelse og mangfold og konflikthåndtering i et flerkulturelt samfunn. For tiden jobber jeg med to forskningsprosjekter; det ene er Community-Based Policing and Post-Conflict Police Reform (ICT4COP) som er finansiert av EUs Horizon 2020 forskningsmidler, og den andre er Mangfold i utdanning og etat. Som forsker deltar jeg i forskergruppen politiutdanning, læringsmiljø og studenter (PULS).

Kompetanseområder

 • Kulturforståelse og mangfold
 • Rekruttering av etniske minoriteter til politiet
 • Konflikthåndtering i et flerkulturelt samfunn
 • Community Oriented Policing og internasjonal politibistand

Forsker på

 • Community Oriented Policing og internasjonal politibistand i post-konflikt områder (finansiert av EU Horizon 2020 forskningsprogram)
 • Community Policing i Afghanistan
 • «Mangfold i utdanning og etat» er et samarbeid mellom forskere ved Politihøgskolen, Universitetet i Bergen og OsloMet
 • Rekruttering av etniske minoriteter til politiet

Underviser i

 • Kulturforståelse og mangfold
 • Konflikthåndtering
 • Tillit
 • Community Based Policing

Siste Publikasjoner