Nå starter prosjektet "A matter of facts"

Prosjektet "A matter of facts" skal undersøke hvordan politiets bruk av digitale verktøy og plattformer i det norske politiet påvirker hva som får status som fakta og kunnskap. Hvordan påvirker digitalisering hva som regnes som fakta, og hva vurderes som irrelevant?

Bilde av Jenny Maria Lundgaard, Johanne Yttri-Dahl, Guro Flinterud og Brita Bjørkelo.
FORSKERE FRA POLITIHØGSKOLEN: Jenny Maria Lundgaard (f.v), Johanne Yttri-Dahl, Guro Flinterud og Brita Bjørkelo. Foto: Jon Strype

Politiets kunnskapsproduksjon er med å forme samfunnet. Det er derfor avgjørende å studere hvordan digitalisering påvirker kunnskapsproduksjon. Digitalisering endrer hvordan en jobber og hvordan informasjon fortolkes og brukes. Biter av informasjon legges inn i nettverk av databaser, spres i sosiale medier og registreres i økende grad på digitale enheter.

Digitaliseringsprosessene påvirker informasjonens status, og øker autoriteten til dataene: Informasjon materialiseres gjennom teknologier, og gjennom dette kan usikkerhet og kompleksitet tilsløres. "A matter of facts" undersøker hvordan politiets digitaliseringspraksiser former hva som får status som fakta om hendelser, handlinger, kriminalitet og fare, både i og utenfor politiet.

"A matter of facts" var ett av seks prosjekter som fikk midler gjennom SAMKUL, Forskningsrådets program for samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger.

Følg prosjektet på cristin.no.

Forskere som er med i prosjektet

Brita Bjørkelo (leder, Politihøgskolen)

Johanne Yttri-Dahl (Politihøgskolen)

Guro Flinterud (Politihøgskolen)

Jenny Maria Lundgaard (Politihøgskolen)

Helene Gundhus, (Universitetet i Oslo/Politihøgskolen)

Betsy Stanko (University College London)

Mikkel Flyverbom, (Copenhagen Business School)

Kira Vrist Rønn (Københavns professionshøgskolen)

Nadja Kirschhoff Hestehave (Aalborgs Universitet)