Johanne Yttri Dahl

Professor

Erfaring og bakgrunn

Jeg er sosiolog med PhD fra NTNU. For tiden leder jeg det NFR-finansierte prosjektet "New Trends in Mondern Policing". Mitt del-prosjekt handler om politets etterforskning av mobile vinningskriminelle og omhandler bruk av ulike politimetoder, spesielt spaning. Jeg leder også forskningsgruppen Politiets registre (POLREG). Formålet med denne forskergruppe er å (videre)utvikle potensialet for å bruke data fra politiets egne register til forskningsformål. Gruppen består av en aktører fra PHS, politiet, forskningsinstitusjoner, universitet og høyskoler.

Kompetanseområder

  • Overvåkning
  • Biologiske spor og DNA
  • Bruk av politiregistre i forskningssammenheng
  • Spaning

Forsker på

  • Politimetoder i endring
  • Mobile vinningskriminelle
  • Biologiske spor og DNA
  • Overvåkning

Siste Publikasjoner