Johanne Yttri Dahl

Professor

Johanne Yttri Dahl

Professor

Jeg er sosiolog med PhD fra NTNU. For tiden leder jeg det NFR-finansierte prosjektet "New Trends in Mondern Policing". Mitt del-prosjekt handler om politets etterforskning av mobile vinningskriminelle og omhandler bruk av ulike politimetoder, spesielt spaning. Jeg leder også forskningsgruppen Politiets registre (POLREG). Formålet med denne forskergruppe er å (videre)utvikle potensialet for å bruke data fra politiets egne register til forskningsformål. Gruppen består av en aktører fra PHS, politiet, forskningsinstitusjoner, universitet og høyskoler.

Siste Publikasjoner