Guro Flinterud

Forsker

Guro Flinterud

Forsker

Jeg er kulturviter og folklorist, og har min doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Jeg jobber med temaer innenfor digital kultur, og forsker for tiden på holdninger til digital overvåkning og politiets bruk av sosiale medier. I tillegg arbeider jeg med et bokprosjekt som utforsker ulike måter det digitale integreres i hverdag og yrkesliv. Min doktoravhandling fra 2013 er en studie av menneske-dyr relasjoner i vår digitaliserte samtid.

Siste Publikasjoner

Artikler

Norsk overvåkningsdebatt under lupen: Interessenters syn på myndighetenes tilgang til overvåkning og informasjonsinnhenting på nett Guro Flinterud, 2019 Politihøgskolen

Annet

Child Stars at the Zoo: The Rise and Fall of Polar Bear Knut Guro Flinterud, 2019

Surveillance and Storytelling: Temporalities and Identity in the Norwegian Surveillance Debate Guro Flinterud, 2019