Guro Flinterud

Forsker

Erfaring og bakgrunn

Jeg er kulturviter og folklorist, og har min doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Jeg jobber med temaer innenfor digital kultur, og forsker for tiden på holdninger til digital overvåkning og politiets bruk av sosiale medier. I tillegg arbeider jeg med et bokprosjekt som utforsker ulike måter det digitale integreres i hverdag og yrkesliv. Min doktoravhandling fra 2013 er en studie av menneske-dyr relasjoner i vår digitaliserte samtid.

Kompetanseområder

  • Kulturanalyse
  • Narrativitet
  • Media
  • Menneske-dyr-relasjon

Forsker på

  • Overvåkning
  • Sosiale medier
  • Digital kultur

Underviser i

  • Kvalitativ metode

Siste Publikasjoner