Jenny Maria Lundgaard

Førsteamanuensis

Jenny Maria Lundgaard

Førsteamanuensis

Jeg er kriminolog og disputerte ved UiO i 2019 med avhandlingen «Kritisk kunnskap. Meningsdannelse og beslutningsprosesser ved politiets operasjonssentral». Nå forsker jeg på hva som skjer når politiet benytter droner i sitt arbeid, der jeg er opptatt av hva som skjer når politiet tar i bruk nye teknologier. Overordnet er mitt interessefelt kunnskapsdannelse og teknologibruk, særlig i operativt politiarbeid. Tidligere har jeg forsket på kriminal- og politipolitikk, og blant annet skrevet boken «Nulltoleranse på norsk».

Siste Publikasjoner