Jenny Maria Lundgaard

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Jeg er kriminolog og disputerte ved UiO i 2019 med avhandlingen «Kritisk kunnskap. Meningsdannelse og beslutningsprosesser ved politiets operasjonssentral». Nå forsker jeg på hva som skjer når politiet benytter droner i sitt arbeid, der jeg er opptatt av hva som skjer når politiet tar i bruk nye teknologier. Overordnet er mitt interessefelt kunnskapsdannelse og teknologibruk, særlig i operativt politiarbeid. Tidligere har jeg forsket på kriminal- og politipolitikk, og blant annet skrevet boken «Nulltoleranse på norsk».

Kompetanseområder

 • Kunnskapsdannelse og teknologi i politiet
 • Beredskap
 • Politiets operasjonssentraler
 • Droner

Forsker på

 • Droner i politiet
 • Politiets operasjonssentraler
 • Operativt politiarbeid og beredskap

Underviser i

 • Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetoder
 • Kvalitative metoder
 • Politivitenskap
 • Kriminologi

Siste Publikasjoner