Si ifra om læringsmiljøet

Vi vil at studiehverdagen din skal være så god som mulig, og er avhengig av din tilbakemelding. Si ifra om noe er bra, eller noe ikke fungerer slik det skal. Vi ber deg særlig varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.

Ved Politihøgskolen skal det være et trygt og engasjerende læringsmiljø. Du kan være med på å styrke dette gjennom flere kanaler.

Studentrådene på hvert studiested og tillitsvalgte i hver klasse er viktige kanaler for å kunne gi tilbakemeldinger om hva som er bra og mindre bra i studiehverdagen ved Politihøgskolen.

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ for ledelsen i spørsmål som gjelder blant annet høgskolens psykososiale, digitale og fysiske læringsmiljø.

Er det forhold ved undervisningen eller veiledningen du reagerer på og mener at det bør gjøres noe med, kan du legge dette frem for lærer/veileder eller studieleder/praksisveileder.
Du kan også sende melding via systemet «Si ifra».

Les mer om Studentting og studentråd.
Les mer om Læringsmiljøutvalg.

Hvordan kan jeg si ifra

Undersøkelsesplikt

Støtte

Konsekvenser