Introduksjon til operativ kriminalanalyse

Denne videreutdanningen gir deg en introduksjon til operativ kriminalanalyse. Du vil lære om hva operativ kriminalanalyse er og om analysens funksjon og potensial i etterforskning. Studiet er nettbasert. Dette er den første av totalt tre utdanninger (introduksjon, grunnleggende, fordypning) innen operativ kriminalanalyse. Utdanningene bygger på hverandre. Som hovedregel skal du ha gjennomført de lavere nivåene for å få plass på høyere nivåer.

Om utdanningen

Alle utdanninger innen operativ kriminalanalyse