Fordypning i operativ kriminalanalyse

Denne utdanningen gir deg kompetanse i analysemetode og bruk av avanserte analyseverktøy i etterforskning. Du vil lære å selvstendig håndtere kompleks saksinformasjon for å bidra til oversikt, kontroll og beslutningsstøtte, i tråd med forskning og erfaringsbasert kunnskap. Dette er den tredje av totalt tre utdanninger (introduksjon, grunnleggende, fordypning) innen operativ kriminalanalyse. Utdanningene bygger på hverandre. Som hovedregel skal du ha gjennomført de lavere nivåene for å få plass på høyere nivåer.

Om utdanningen

Alle utdanninger innen operativ kriminalanalyse