Grunnleggende operativ kriminalanalyse

Denne videreutdanningen gir deg kompetanse i analysemetode og bruk av grunnleggende analyseverktøy i etterforskning. Du vil lære hvordan du kan bearbeide, strukturere, visualisere, fortolke og evaluere innsamlet informasjon, i tråd med forskning og erfaringsbasert kunnskap. Dette er den andre av totalt tre utdanninger (introduksjon, grunnleggende, fordypning) innen operativ kriminalanalyse. Utdanningene bygger på hverandre. Som hovedregel skal du ha gjennomført de lavere nivåene for å få plass på høyere nivåer.

Om utdanningen

Alle utdanninger innen operativ kriminalanalyse