Et yrkesvalg med mange muligheter

Politiyrket er variert! Med en bachelor fra Politihøgskolen kan du jobbe operativt "på gata", som etterforsker, med forebygging, og mye mer.

Patruljetjeneste

Patruljetjeneste er nok det folk flest forbinder med det å være politi, for det er her du jobber "på gata".

Arbeidsdagene i patruljetjeneste er veldig varierte, og kan bestå av alt fra å være synlig i bybildet i form av å kjøre rundt, til oppdrag som omhandler vold, tyverier, håndtering av folk med kniv eller andre våpen, søk etter savnet person, håndtering av psykiatri, bistand ved brann, og mye mer.

Å jobbe operativt innebærer at du til enhver tid er nødt til å være litt «skrudd på» og klarer å omstille deg kjapt mellom oppdragene du får. Det vil også være rolige dager der du kanskje ikke får noen særlige oppdrag i det hele tatt, men heller da kan fokusere på å være synlig, ved å kjøre i utsatte områder, gå fotpatruljer eller bare snakke med folk.

Det er en svært givende jobb, der du er i kontakt med mange forskjellige mennesker hver dag.

Etterforskning

Etterforskning er også spennende og givende arbeid, med mange muligheter til å både utvikle deg selv og å hjelpe andre.

Mye av jobben som etterforsker består av å innhente informasjon om et anmeldt forhold som kan enten bevise eller motbevise skyld, samt avdekke et hendelsesforløp. Dette kan være alt fra at du jobber med en tyverisak, en voldssak, en narkotikasak, trafikksaker, til en drapssak.

I tillegg består arbeidet av å ta avhør, se på og analysere videoovervåkning og andre digitale spor, og innhente annen relevant informasjon i saken og sette dette sammen på en måte som belyser alle deler av den.

Dersom du ønsker å jobbe med de mest alvorlige sakene, som for eksempel alvorlig vold og drap, organisert kriminalitet, økonomisk kriminalitet og sedelighet, kan du også søke deg til en spesialavdeling eller Kripos.

Forebygging

Forebyggende arbeid handler om å forhindre at kriminalitet skjer, før det skjer.

Når du jobber forebyggende jobber du mye med ungdom og ungdomskriminalitet. Dette er fordi man ønsker å ta tak i problemet på et så tidlig stadium som mulig, før det utvikler seg til et skikkelig samfunnsproblem.

Mange unge havner i kriminelle miljøer i en tidlig alder, og å jobbe for å få de ut av et slikt miljø er derfor viktig.

Å jobbe forebyggende kan være veldig givende, og kan forhindre at kriminalitet skjer i fremtiden. Når du jobber på et forebyggende avsnitt kan du både være en del av en nettpatrulje, og/eller ved et avsnitt som jobber litt mer kombinert inne og ute (i patruljebil).

Ofte gir forebyggende deg muligheter til å jobbe litt mer fleksibelt, der du kan legge opp dagene dine en del selv. Dette er et godt alternativ hvis du både trives inne på et kontor, men også ute blant folk.

Få et innblikk i yrkesmulighetene og studiehverdagen

Alle disse områdene vil du få en smak på i løpet av utdanningsløpet til Politihøgskolen, og aller mest i løpet av praksisåret der man tilbringer hele året «ute». På vår Instagramkonto, @Politihogskolen, kan du få et innblikk i de forskjellige yrkesmulighetene og studiehverdagen til studentene ved Politihøgskolen.