– Du vet aldri hva som gjemmer seg bak neste telefonsamtale

Anders gikk ut fra Politihøgskolen i 2019 og jobber nå som operatør. Han synes det beste med jobben er å kunne hjelpe de som ringer i krisesituasjoner.

Operatør Anders sitter foran en PC-skjerm og smiler til kamera
Det å kunne hjelpe folk med alt ifra deres verste dag når de er involvert i tragiske hendelser eller ulykker, til å kunne hjelpe folk som har opplevd hverdagskriminalitet, er noe av det som motiverer Anders i jobbhverdagen. Foto: Politihøgskolen.

– Det er en fantastisk arbeidsplass der du får være på første linja i alt som skjer i politiet. Den bredden av ting folk gjør på operasjonssentralene tror jeg ikke alle er klar over. Vi kan sitte med alt fra varsling om trafikkulykker, til å i neste telefon snakke med en person som ikke ønsker å leve lenger, og forhandle med dem for at de skal ville ta imot hjelp fra helsevesenet. Det er en utrolig stor bredde i det vi gjør.

De som jobber på operasjonssentralen, er direkte involvert i politiets oppdragsløsning på operasjonelt nivå. De er første leddet når noen trenger akutt hjelp. Jobben er variert og krevende, man blir utfordret på hver vakt, forklarer Anders.

– Vi tar hele tiden beslutninger, og leder og koordinerer oppdrag – noe som krever god forståelse for politiets roller og oppgaver. Man får utfordret simultankapasiteten og blir god på å prioritere arbeidsoppgaver.

Hjelper folk i krisesituasjoner

Primæroppgavene til en operatør går ut på å svare på telefoner og alarmer og det som kommer inn til operasjonssentralen hos politiet. Henvendelsene kommer enten på 02800 eller nødtelefonen 112, men også via mobile voldsalarmer, vaktselskaper og andre nødetater. Anders tar imot informasjonen publikum og patruljene kommer med og loggfører henvendelsene.

Sammen med oppdragsleder og operasjonsleder vurderer de hvilke tiltak politiet skal iverksette. Enten kan det være operative tiltak, som å sende en patruljebil, eller tiltak innenfra som kan løses fra politiets side. Andre ganger kan det være behov for å henvise til andre samarbeidsaktører.

– Det beste med jobben må være å kunne hjelpe folk i det som ofte er de verste dagene i deres liv. De ringer etter hjelp, og da skal jeg sørge for at de får den hjelpen de trenger. I tillegg er det fascinerende å se på alle apparatene som settes i gang når noen ringer et nødnummer. Det er veldig motiverende å være en del av det.  

Det å kunne hjelpe folk med alt ifra deres verste dag når de er involvert i tragiske hendelser eller ulykker, til å kunne hjelpe folk som har opplevd hverdagskriminalitet, er noe av det som motiverer Anders i jobbhverdagen.

Operasjonssentralen er også en del av redningstjenesten, og er underlagt Hovedredningssentralen (HRS) og er lokal redningssentral (LRS). Det vil si at politiet fungerer som redningsledelse i de oppdrag hvor HRS beslutter at vi har ledelsesansvaret.

– Vi vil da lede og koordinere ressurser i søk- og redningsaksjon, som regel redningsaksjoner på land. For eksempel skred, savnede personer, ulykker på land og mer.

Har alltid ønsket å jobbe for nødetaten

Anders hadde vært fascinert av politiet helt siden han var liten. Han har alltid vært trukket mot det å være en del av nødetaten og være til hjelp når ting skjer, og å føle at man er en del av noe større.

Da han skulle studere på Politihøgskolen endte han opp i Bodø, noe han beskriver som en opplevelse uten like.

– Det som gjør Bodø spesielt er at studentene representerer så mange forskjellige steder i landet, som flytter dit, og da får du et studiemiljø som er unikt. Campus Bodø er en del av Nord Universitet, så du kan også utvide studentmiljøet til flere enn kun politistudenter. I tillegg har du mange flotte friluftsmuligheter og tilgang til kulturtilbud som kino og konserter.

Veien til operatør

Veien inn til jobben som operatør ble en hospiteringsstilling, etterfulgt av en fast stilling i Sør-øst-politidistrikt. For å bli operatør må man gjennom et operatørkurs. Dette er noe som tilbys om man får stilling. Kurset varer i 2-3 uker, alt ut ifra hvilket distrikt du tilhører.

– På kurset får du opplæring i politiets systemer, hvordan du skal ta meldingsmottak og hvordan å håndtere ulike situasjoner som operatør.

Relevant erfaring kommer godt med når man skal søke jobb som operatør, forteller Anders. Dette kan være erfaring fra for eksempel etterforskning. I tillegg bør du være i stand til å kunne veilede og hjelpe patruljene i gang med straksetterforskning på stedet.

Må like å håndtere mye samtidig  

– Det hjelper også å ha ordenserfaring, fordi da kan du tenke deg til hva slags spørsmål du bør kunne svare på for å kunne gi patruljene best bistand slik at de kan løse oppdraget på best mulig måte, sier Anders og legger til:

– For å jobbe som operatør bør du være glad i å jobbe i et arbeidsmiljø med veldig høyt tempo. Tidvis kan det være fryktelig mange telefoner og oppdrag som pågår samtidig, så du bør ha en evne til å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig og prioritere. Du må også være imøtekommende og ha forståelse for situasjonene de som ringer er i. Du bør være god til å samarbeide siden du jobber tett med kollegaene dine og andre nødetater. Det er også en fordel å ta beslutninger på veldig lite informasjon.

Anders synes det er viktig å understreke at mye av dette kan læres underveis, man må ikke være et supermenneske som skal håndtere eller kunne alt på en gang. Sammen med kollegaene utgjør man produktet som operasjonssentralen leverer fra seg. Man samarbeider svært mye med kollegene og man blir en sammensveiset gjeng som kan løse det meste.

Har du noen tips til de som ønsker å jobbe som operatør?

– Bare kjør på uansett hvor gammel eller ung du er. Dette er en plass hvor man kan forvente å bli utfordret og ha muligheten til å bygge videre karriere. Man utfordres som person, så å si daglig, og du vet aldri hva som gjemmer seg bak neste telefonsamtale. Du må være forberedt på det uventede, sier Anders og legger til:

– Da jeg var yngre tenkte jeg at hvis jeg måtte ringe politiet ville jeg bli møtt av en person som er profesjonell og kunne svaret på alt. Jeg vil at vi som jobber på operasjonssentralen skal kunne innfri det og være en trygg person for de som trenger hjelp.