– Vi har ingen å miste i trafikken

Hans gikk ut fra Politihøgskolen i 2016 og jobber i dag i Utrykningspolitiet i Sør-øst politidistrikt. Mye av jobben til Hans går ut på å utføre trafikkontroller, samtidig som de bidrar til å nå målet om null hardt skadde og drepte i trafikken.

Portrettbilde av politibetjent Hans. Han har på seg uniform og caps.
FRIHET PÅ JOBB: Hans forteller at de en stor grad av frihet, under ansvar, til å bestemme hvordan dagene skal være. Det gjør at nesten alle dager blir ulike. Foto: Politihøgskolen

Utrykningspolitiet (UP) har hovedansvaret for politiets trafikktjeneste. UPs samfunnsoppdrag inkluderer trafikksikkerhetsinnsats, kriminalitetsbekjempelse på vei samt bistand og beredskap. De skal også være politiets fagorgan knyttet til utvikling av nye metoder og materiell som brukes i trafikksikkerhetsarbeidet.

– Hovedoppgaven vår er trafikkforebyggende arbeid, og en del av det er å gjennomføre trafikkontroller. En vanlig dag vil bestå av noen trafikkontroller. Det være seg promillekontroll, hvor vi sjekker for alkohol og andre rusmidler, eller fartskontroll, hvor vi måler fart på kjøretøy. Innimellom blir vi sendt på oppdrag når det er behov for bistand fra oss.

Bistand og beredskap er en viktig oppgave i UP. Under koronapandemien ble de sendt for å hjelpe til ved grensene.

– Da sto vi sammen med det lokale politiet ved grensene rundt i Norge og bistod med kontroller for å hindre smitte. Før jul var vi i Oslo for å bistå Oslo politidistrikt med å passe på deres objekter og ambassader, forteller Hans, som sitter i politibilen mens makkeren står utenfor og måler trafikken med lasermåler.

Arbeidsdagene kan de i stor grad legge opp selv. De bestemmer hvor de vil stå, når de vil være til stede, og hva de vil gjøre.

imageekwwr.png

FOREBYGGER I TRAFIKKEN: – Hovedoppgaven vår er trafikkforebyggende arbeid og en del av det er å ha trafikkontroller, forteller Hans. Foto: Politihøgskolen

– Men vi har jo noen mål som vi prøver å nå, og da må vi legge opp dagen slik at vi prøver å nå de målene. Vi har en stor grad av frihet, under ansvar, til å bestemme hvordan dagene skal være. Det gjør at nesten alle dager blir ulike.

Hva vil du si motiverer deg i jobben?

– Vi har et veldig viktig samfunnsoppdrag. Regjeringen har vedtatt den såkalte nullvisjonen. De siste årene har det omkommet over 100 mennesker hvert år i trafikken. Det er ganske alvorlig. Målet er at vi ikke skal ha noen hardt skadde og drepte i trafikken. Vi har ingen å miste, så det er et veldig alvorlig bakteppe her. Samtidig er det veldig motiverende å jobbe med.

Det finnes ulike patruljetyper i Utrykningspolitiet med ulike oppgaver. Hans og makkeren kjører vanlig uniformert patrulje og jobber mest med trafikkontroller langs veien. Det er også mulig å jobbe med etterretning, kjøre videobil eller tungbil.

– Både de som jobber med etterretning eller videobil, kjører sivilt. Det vil si at de jobber i det skjulte og har for eksempel i oppgave å filme og ta råkjørere. De som kjører tungbil har som hovedoppgave å kontrollere lastebiler og vogntog.

Det er ikke nødvendig med spesialkompetanse for å jobbe i UP, og man får kursene det er behov for når man ansettes, forklarer Hans.

– For å jobbe i UP er det viktig å vise at man er motivert og interessert i trafikk. Det er viktig å huske på at når man jobber med trafikkontroller, vil man stort sett møte vanlige folk som kan få bøter. Da bør man være litt ekstra serviceinnstilt og blid.

Har du noen tips til de som skulle ønske å jobbe i Utrykningspolitiet?

– Vis interesse for trafikk. Hvis man er interessert i det og ønsker å jobbe med det, vil man komme langt. Det er heller ikke noe i veien for å søke flere ganger. Det gjorde jeg. Hvis man søker flere ganger, får man også vist at man er ekstra motivert for å jobbe med dette.