Understanding and Intervening against Sexual Harassment at work (UISH)

UISH er et nordisk prosjekt om seksuell trakassering hvor politiforskerne skal undersøke forståelser, og måter å jobbe på i praksis med seksuell trakassering. Arbeidet gjøres i samarbeid med politiet i Sverige, Island og Norge.

UISH har fått midler fra en Call for proposals for research projects in the Future Working Life Research Programme | NordForsk og prosjektet tar for seg forståelser av - og intervensjoner mot -seksuell trakassering.

Prosjektet består av tre arbeidspakker: WP1– Bystander perspective, ledet av Bjørkelo/Politihøgskolen, WP2– Harassed and exposed perspective, ledet av Steinþórsdóttir/ Pétursdóttir, Island Universitet og WP3 – Perpetrator perspective, ledet av Lundgren/Wieslander, Linköpings Universitet

Prosjektet er en oppfølging av et annet prosjekt (SUSH) https://www.politihogskolen.no/forskning/forskningsprosjekter/speak-up-a-practice-oriented-research-project-on-the-prevention-of-sexual-harassment-sush/ 

Formålet med forskningen er å undersøke forståelser, og måter å jobbe på i praksis med seksuell trakassering.

Andre relevante lenker:

https://liu.se/en/research/sexual-harassment-within-the-police

https://liu.se/en/article/nordiskt-forskningsprojekt-understanding-and-intervening-against-sexual-harassment-at-work-