Tale Røijen Størdal

Doktorgradsstipendiat

Erfaring og bakgrunn

Jeg har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU i Trondheim. I mitt doktorgradsprosjekt, Understanding and Intervening against Sexual Harassment at work (UISH), forsker jeg på hvordan implementere en intervensjon mot seksuell trakassering i politiet, og effektene av denne intervensjonen. I prosjektet benytter jeg kvalitative og kvantitative forskningsmetoder for å undersøke holdninger og atferd relatert til seksuell trakassering fra et tilskuerperspektiv. Tidligere har jeg jobbet som vitenskapelig assistent ved Institutt for psykologi på NTNU i Trondheim, i et forskningsprosjekt på seksuelle overgrep mot barn på internett (SOBI).

Kompetanseområder

  • Seksuell trakassering
  • Arbeids- og organisasjonspsykologi
  • Kvalitative forskningsmetoder
  • Kvantitative forskningsmetoder

Forsker på

  • Seksuell trakassering i politiet
  • Intervensjonsimplementering
  • Holdninger og atferd
  • Tilskuerperspektiv