«Speak Up!»

«Speak Up!»: A practice-oriented research project on the prevention of Sexual Harassment (SUSH) fokuserer på hvordan tilskueres handlinger kan påvirke seksuell trakassering.

Foto:Adobe Stock

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle og teste effektene av teori – og forskningsbaserte tilskuer-intervensjoner mot seksuell trakassering, i nært samarbeid med arbeidslivsaktører i tre nordiske land (Danmark, Sverige og Norge). Et langsiktig resultat av SUSH-metoden i videre prosjekter vil være å tilby intervensjoner mot seksuell trakassering som har blitt empirisk testet, og som kan anvendes på arbeidsplasser i de nordiske landene.

Den norske delen av prosjektet vil bestå i å se på alt som er blitt gjort for å forebygge seksuell trakassering i norsk politi i seneste tid og å se på mulige effekter, samt hvordan vi ved å bygge på eksisterende arbeid kan utvikle intervensjoner som inneholder et interseksjonelt perspektiv og fokus på vitner.

 

Du kan se filmer om prosjektet her:

1. Bare et kompliment

2. Vi mener ikke noe med det

3. Rom for litt moro

4. Det er uskyldig

Filmene er utviklet av informationskontoret aps Snerperi eller sexchikane? (informationskontoret.dk)  for BFA Service - Turisme i Danmark Hvor går grænsen? (bfa-service.dk). Det er innhentet tillatelse til bruk fra begge disse. Filmene er tekstet til norsk av SUSH «Speak Up!»: A practice-oriented research project on the prevention of Sexual Harassment (SUSH) - Politihøgskolen (politihogskolen.no) SUSH er støttet av nordisk ministerråd Nordisk forskningssatsning om sexuella trakasserier - NIKK De som har bistått for å få dette til er informationskontoret aps ved tekstforfatter, tilrettelegger og eier Christopher Lund Christiansen, BFA ved Lise Keller, Maria Glargaard og Rasmus Jensen, SDU ved Eva Gemzøe Mikkelsen, Dank Industri/BFA5 ved Kirstine Spiegelenberg, samt Tatanya Valland, Henrik Ruud, Johanne Ellisiv Anda og Brita Bjørkelo ved Politihøgskolen.