«Speak Up!»

«Speak Up!»: A practice-oriented research project on the prevention of Sexual Harassment (SUSH) fokuserer på hvordan tilskueres handlinger kan påvirke seksuell trakassering.

Foto:Adobe Stock

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle og teste effektene av teori – og forskningsbaserte tilskuer-intervensjoner mot seksuell trakassering, i nært samarbeid med arbeidslivsaktører i tre nordiske land (Danmark, Sverige og Norge). Et langsiktig resultat av SUSH-metoden i videre prosjekter vil være å tilby intervensjoner mot seksuell trakassering som har blitt empirisk testet, og som kan anvendes på arbeidsplasser i de nordiske landene.

Den norske delen av prosjektet vil bestå i å se på alt som er blitt gjort for å forebygge seksuell trakassering i norsk politi i seneste tid og å se på mulige effekter, samt hvordan vi ved å bygge på eksisterende arbeid kan utvikle intervensjoner som inneholder et interseksjonelt perspektiv og fokus på vitner.