Inndragning og pengespor

Ta pengene! Så å si alle straffesaker har potensiale for inndragning og /eller pengesporsetterforskning. Jobber du på orden, straffesaksinntak, etterforskning eller som politijurist er dette studiet dermed relevant deg. Fokus på inndragning er viktig helt fra initialfasen og til iretteføring av straffesak og på studiet vil du lære effektive metoder for nullstilling av kriminalitet, som er viktig både forebyggende og allmennpreventivt.

Vær oppmerksom på at pensum kan bli revidert/oppdatert.

Om utdanningen