Inndragning og pengespor

Ta pengene! Så å si alle straffesaker har potensiale for inndragning og /eller pengesporsetterforskning. Jobber du på orden, etterretning, straffesaksinntak, forebygging, etterforskning eller som politijurist er dette studiet dermed relevant deg. Fokus på inndragning er viktig helt fra valg av sak, via initialfasen og til iretteføringen og på dette nettstudiet vil du lære effektive metoder for nullstilling av kriminalitet, som er viktig både forebyggende og allmennpreventivt.

Studiet har fått svært gode tilbakemeldinger fra pilotkull-studentene, du kan ta det så raskt du vil og det kreves ikke innstilling fra leder for å få studieplass.

Om utdanningen