Innholdet i Bachelor - politiutdanning

Innholdet i utdanningen er styrt av to (2) hoveddokumenter: rammeplan og programplan (fagplan). I tillegg kommer listen over anbefalt litteratur (tidligere kalt pensum).

Programplan og anbefalt litteratur (tidligere kalt pensum)

Programplanen for bachelorutdanningen ved Politihøgskolen beskriver de enkelte emnene. Her vil du finne oversikt over hva du skal lære, hvordan du skal tilegne deg kompetanse i hvert enkelt emne og hvordan du vil bli vurdert (arbeidskrav og eksamen).

Det er en samlet liste over anbefalt litteratur (tidligere kalt pensumliste) for alle emnene per studietrinn. Hvert år kommer det småjusteringer i programplanen og listen over anbefalt litteratur (tidligere kalt pensumlisten), så hvert studentkull og hvert studietrinn har en egen programplan og liste over anbefalt litteratur (tidligere kalt pensumliste).

For tidligere kull, se egen oversikt.


Første studieår (B1)
Programplan for kull 2021-2024 og tilhørende anbefalt litteratur (tidligere kalt pensum)


Andre studieår (B2)
Programplan for kull 2020-2023 og tilhørende anbefalt litteratur (tidligere kalt pensum)


Tredje studieår (B3)
Programplan for kull 2019-2022 og tilhørende anbefalt litteratur (tidligere kalt pensum)

Rammeplan

Rammeplanen for bachelorutdanningen ved Politihøgskolen er det overordnede dokumentet. Den beskriver hva du skal ha lært i løpet av ditt treårige studium.