Regelverk for alle utdanninger og innholdet i Bachelor - politiutdanning

Som student ved alle våre utdanninger, må du kjenne til en rekke lover, forskrifter, instrukser og retningslinjer. Hvis du er student på Bachelor - politiutdanning, må du gjøre deg kjent med litteratur (pensum), programplaner og rammeplaner. Se hvilke disse er.