Eldre fagplaner og pensumlister for Bachelor - politiutdanning

Her finner du oversikt over fagplaner og pensumlister for kull fra 2018 og tidligere.

Fagplan og pensumlister

Fagplanen for bachelorutdanningen ved Politihøgskolen beskriver de enkelte emnene. Her vil du finne oversikt over hva du skal lære, hvordan du skal tilegne deg kompetanse i hvert enkelt emne og hvordan du vil bli vurdert (arbeidskrav og eksamen).

Det er en samlet pensumliste for alle emnene per studietrinn. Hvert år kommer det småjusteringer i fagplanen og pensumlisten, så hvert studentkull og hvert studietrinn har en egen programplan og pensumliste.

Fagplan for kull 2018-2021 og tilhørende pensum

Fagplan for kull 2017-2020 og tilhørende pensum

Fagplan for kull 2016-2019

Fagplan for kull 2015-2018

Fagplan for kull 2014-2017

Fagplan for kull 2013-2016

Fagplan for kull 2012-2015

Rammeplan

Rammeplanen for bachelorutdanningen ved Politihøgskolen er det overordnede dokumentet. Den beskriver hva du skal ha lært i løpet av ditt treårige studium.

Se gjeldende programplaner og rammeplaner.