Eldre fagplaner og pensumlister for Bachelor - politiutdanning

Her finner du oversikt over fagplaner og pensumlister for kull fra 2018 og tidligere.

Fagplan/programplan og pensumlister

Fagplanen/programplanen for bachelorutdanningen ved Politihøgskolen beskriver de enkelte emnene. Her vil du finne oversikt over hva du skal lære, hvordan du skal tilegne deg kompetanse i hvert enkelt emne og hvordan du vil bli vurdert (arbeidskrav og eksamen).

Det er en samlet pensumliste / liste over anbefalt litteratur for alle emnene per studietrinn. Hvert år kommer det småjusteringer i fagplanen og litteraturlisten, så hvert studentkull og hvert studietrinn har en egen programplan og litteraturliste.

Programplan for kull 2020-2023 og tilhørende anbefalt litteratur (tidligere kalt pensum)

Programplan for kull 2019-2022 og tilhørende anbefalt litteratur (pensum)

Fagplan for kull 2018-2021 og tilhørende pensum

Fagplan for kull 2017-2020 og tilhørende pensum

Fagplan for kull 2016-2019

Fagplan for kull 2015-2018

Fagplan for kull 2014-2017

Fagplan for kull 2013-2016

Fagplan for kull 2012-2015

Rammeplan

Rammeplanen for bachelorutdanningen ved Politihøgskolen er det overordnede dokumentet. Den beskriver hva du skal ha lært i løpet av ditt treårige studium.

Se gjeldende programplaner og rammeplaner.