Innholdet i Bachelor - politiutdanning

Innholdet i utdanningen er styrt av to (2) hoveddokumenter: rammeplan og programplan. I tillegg kommer listen med litteratur.

Rammeplan

Rammeplanen for bachelorutdanningen ved Politihøgskolen er det overordnede dokumentet. Den beskriver hva du skal ha lært i løpet av ditt treårige studium.

 

Programplan og litteratur

Programplanen for bachelorutdanningen ved Politihøgskolen beskriver de enkelte emnene. Her vil du finne oversikt over hva du skal lære, hvordan du skal tilegne deg kompetanse i hvert enkelt emne og hvordan du vil bli vurdert (arbeidskrav og eksamen).

Det er én samlet liste med litteratur for alle emnene per studietrinn. Hvert år kommer det småjusteringer i programplanen og litteraturlisten, så hvert studentkull og hvert studietrinn har en egen programplan og litteraturliste.

Første studieår (B1)
Programplan for kull 2023-2026 og tilhørende litteratur

Andre studieår (B2)
Programplan for kull 2022-2025 og tilhørende litteratur

Tredje studieår (B3)
Programplan for kull 2021-2024 og tilhørende litteratur

 

For tidligere kull, se egen oversikt.