Felles utdanning i samvirkeledelse for nød- og beredskapsaktørene

I denne utdanningen vil du lære om å samvirke under utøvelsen av ledelse og derigjennom spille hverandre gode for å fatte gode operative felles beslutninger i tidskritiske situasjoner. Utdanningen skal bidra til å samvirke mellom nød- og beredskapsaktørene, bidra til nettverksbygging og legge til rette for effektiv utnyttelse av samfunnets samlede ressurser under krisehåndtering.

I denne videoen forteller representanter for beredskaps- og nødetatene om sine erfaringer med samvirke.

Om utdanningen