Felles utdanning i krisekommunikasjon for nød- og beredskapsaktørene

I denne utdanningen vil du lære om hvordan du kan styrke evnen til å handtere kommunikasjon i kriser og større hendelser. Sentralt i utdanningen er rollen til beslutningstaker med ansvar for beredskap og krisehåndtering, og rollen som kommunikasjonsansvarlig. Utdanningen skal bidra til samvirke mellom nød- og beredskapsaktørene, bidra til nettverksbygging og legge til rette for effektiv utnyttelse av samfunnets samlede ressurser under krisehåndtering

I denne videoen forteller representanter for beredskaps- og nødetatene om sine erfaringer med samvirke.

Om utdanningen