Alltid våpen i tjenesten?: Politiets holdning til bevæpning

Rapporten "Alltid våpen i tjenesten?" tar for seg holdningene til polititjenestepersoner om temaet bevæpning i politiet.

Bilde av forsiden på rapporten. Bilde av polititjenestepersoner som går.
FORSKNINGSPROSJEKT: Denne rapporten er andre publikasjon i Politihøgskolens forskningsprosjekt om bevæpning.

Våpen i tjeneste

Politiet i Norge er et av få politistyrker i verden som ikke bærer våpen under daglig uniformert tjeneste til fordel for fremskutt lagring av våpen i patruljebil. Men i de siste årene kan det virke som om ordningen, som tidligere har hatt bred oppslutning, mister mer og mer støtte.

Tilhengere og motstandere av permanent generell bevæpning

I PHS Forskning sin andre publikasjon i deres forskningsprosjekt om bevæpning tar forskerne for seg fordelingen mellom tilhengere og motstandere av permanent generell bevæpning blant politiets ansatte.

Deretter vil de se dette i sammenheng med tidligere undersøkelser og videre nyansere dette bildet ved å studere evt. små variasjoner i synet på permanent bevæpning blant de ansatte. Til slutt tar de for seg innvirkningen på permanent bevæpning som oppfattelsen av yrkesrisiko og konsekvenser av bevæpning har.

Gunnar Thomassen, Jon Strype, Bjørn Barland, Tor-Geir Myhrer og Pernille Eichsen Skjevrak står bak rapporten.

Les hele rapporten i PIA