Jon Strype

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Jeg er psykolog og har arbeidet som forsker på Politihøgskolen siden 1999. Jeg er for tida opptatt av politistudenters syn på utdanning og yrke, hvem som søker seg til politiyrket og likheter og forskjeller mellom politiutdanning og andre profesjonsutdanninger. Derfor er jeg også med i forskergruppa PULS - Politiutdanning, læringsmiljø og studenter. Jeg er også opptatt av forholdet mellom politiet og samfunnet, og har forsket på politiets omdømme og folks tillit til politiet.

Kompetanseområder

  • Psykologi
  • Statistikk og analyse
  • Kvantitativ forskningsmetode

Forsker på

  • Politiutdanning, studenttilfredshet og studiekvalitet
  • Psykologiens historie på Politihøgskolen

Underviser i

  • Forskningsmetode
  • Statistisk analyse

Siste Publikasjoner