Gunnar Thomassen

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Jeg er utdannet statsviter ved NTNU og har de senere år jobbet med temaer knyttet til politi og tillit. Har også jobbet med temaer som ansvarliggjøring av politiet, korrupsjon i politiet, rekruttering til politiet, og holdninger til bevæpning av politiet. Jeg deltar i forsker gruppen "Politi, rett og samfunn".

Kompetanseområder

  • Tillit til politiet og sosial tillit
  • Holdninger til bevæpning
  • Internasjonal politiforskning

Forsker på

  • Politi og tillit
  • Korrupsjon
  • Rekruttering til politiet
  • Bevæpning

Underviser i

  • Forskningsmetode
  • Politivitenskap
  • Veiledning bacheloroppgaver og masteroppgaver