Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere

I denne videreutdanningen lærer du om etterforskningsledelse, og hvordan du som etterforskningsleder kan ivareta lederfunksjonen og bidra til å kvalitetssikre og videreutvikle politiets og påtalemyndighetens etterforskningsarbeid.

Om utdanningen