Forebygging og etterforskning av hatkriminalitet

I denne utdanningen vil du tilegne deg kunnskaper om forebygging og etterforskning av hatkriminalitet. Hatkriminalitet betegner straffbare handlinger som er motivert av hat, fordommer eller negative holdninger mot mennesker på grunn av etnisitet, religion/livssyn, nedsatt funksjonsevne eller homofil orientering.

Om utdanningen