Ny utdanning: Avhør av mistenkte barn og sårbare voksne

Politihøgskolen starter nå opp en ny utdanning som skal sikre en bedre ivaretakelse i avhør av mistenkte barn og særlig sårbare voksne. Et viktig og etterlengtet tiltak for å sikre kvalitet og rettssikkerhet inn mot grupper med særskilte behov.

Portrettbilde av Kristina Kepinska Jakobsen
NY UTDANNING I GANG: Kristina Kepinska Jakobsen er fagansvarlig for det nye studiet, som skal ivareta mistenkte barn og sårbare voksne. Foto: Ulik Kepinski Rode

Målsettingen er å høyne kompetansen i politiet, og et bidrag til å leve opp til internasjonale forpliktelser der det presiseres at disse gruppene har krav på særlig beskyttelse i form av spesialutdannede avhørere. Både mistenkte barn, og personer med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser, er lett påvirkelige. De kan ha vanskeligheter med å forstå sine rettigheter og rekkevidden av sin deltakelse under avhør.

Utdanningen vektlegger både teoretisk forståelse og praktisk ferdighetstrening.

24 studenter er nå i gang. Og arbeidet med å utvikle fagkunnskapen fortsetter. 

Førsteamanuensis Kristina Kepinska Jakobsen er fagansvarlig for det nye studiet. Hun uttrykker både lettelse og glede over at denne utdanningen nå er på plass.

– Det har vært arbeidet med dette over noen år. Vi har lenge vært klar over at dette er grupper som må ivaretas på en særskilt måte, ikke minst gjennom økt kompetanse. Nå har Riksadvokaten kommet med sine retningslinjer, og vi har fått en nasjonal veileder som også har med hensynet til de gruppene vi her snakker om.

Det er også nye bidrag på fagfeltet, i form av bokutgivelse og ytterligere forskning. Boken «Funksjonshemmedes møte med strafferettspleien» ble lansert i mars 2023.

En PhD student ved Universitetet i Oslo forsker også på fagfeltet, med Kepinska Jakobsen som en av veilederne. Nina Christine Dahl intervjuer personer med kognitive funksjonsnedsettelser eller nevroutviklingsforstyrrelser som har erfaring som mistenkte i straffesaker. Formålet er å få innsikt i personenes opplevelser av kommunikasjonen med politiet, og hvordan deres utfordringer ble tatt hensyn til. I prosjektet blir også ansatte i politiet intervjuet om hvordan de fanger opp at personer kan oppleve vansker med å forstå, og hvilke tilpasninger politiet gjør. 

Dahl har også vært med på å utvikle utdanningen. Flere av forfatterne i boken som ble lansert i 2023 skal også undervise på studiet.

– Norsk politi har arbeidet godt med å styrke både etterforskning og avhør - og nå er to nye sårbare gruppert ivaretatt. Det er avgjørende viktig. Samtidig fortsetter vi utviklingen med forskning og kunnskapsutvikling. Blant annet bør vi fortsette diskusjonen om hvem som er sårbare i avhør, avslutter Kristina Kepinska Jakobsen.