Kristina Kepinska Jakobsen

Høgskolelektor

Kristina Kepinska Jakobsen

Høgskolelektor

Jeg er utdannet psykolog med doktorgrad fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Jeg forsker på avhør av fornærmede og hvordan politiet kan være støttende i avhør av traumatiserte fornærmede og samtidig leve opp til objektivitetskravet. I tillegg er jeg fagansvarlig for to videreutdanninger i avhør; "Avhør av sårbare personer" og "Avhør av voksne". De siste par årene har jeg jobbet med å revidere KREATIV-kurset, som er et anerkjent kurs i avhør for politifolk.

Siste Publikasjoner