Kristina Kepinska Jakobsen

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Jeg er utdannet psykolog med doktorgrad fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Jeg forsker på avhør av fornærmede og hvordan politiet kan være støttende i avhør av traumatiserte fornærmede og samtidig leve opp til objektivitetskravet. I tillegg er jeg fagansvarlig for to videreutdanninger i avhør; "Avhør av sårbare personer" og "Avhør av voksne". De siste par årene har jeg jobbet med å revidere KREATIV-kurset, som er et anerkjent kurs i avhør for politifolk.

Kompetanseområder

  • Psykologi
  • Avhør
  • Kvalitativ metode

Forsker på

  • Avhør av fornærmede
  • Objektivitet og empati i avhør

Underviser i

  • Vitnepsykologi
  • Kognitivt avhør, avhør av traumatiserte personer og sårbare personer
  • Rettspsykologi

Siste Publikasjoner