Medisinske krav

For å kunne få opptak til politiutdanningen må du dekke medisinske krav. Dette er nødvendig for å sikre at du som student kan gjennomføre utdanningen.

Unntak fra kravet om spirometri i årets opptak

På grunn av Covid-19 og smittevernhensyn gjøres det unntak fra kravet om å sende inn resultater fra spirometriundersøkelse for søkere som er helt lungefriske. Dersom du aldri har hatt astma eller annen lungesykdom kan du levere legeerklæring uten spirometriresultater. Dersom du derimot har eller har hatt astma eller annen lungesykdom spirometri vedlegges.

Hvorfor medisinske krav?

Du kan ikke ha funksjonsnedsettelse, aktivitetsbegrensning, eller deltagerbegrensning som gjør at du ikke kan gjennomføre utdanningen. Derfor må alle som søker opptak til politiutdanningen sende inn en komplett utfylt utgave av vår legeerklæring. Vi vurderer dokumentasjonen som sendes inn individuelt.

Du kan lese mer i Retningslinjer for vurdering av medisinske krav for opptak til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen.

Fordi utrykningskjøring er en obligatorisk del av utdanningen er helsekravene i førerkortforskriften (førerkort klasse D) lagt til grunn for retningslinjene.

Innsending av legeerklæring

Legeerklæringen inneholder sensitive personopplysninger og kan derfor ikke lastes opp i søknaden din på samordnaopptak.no. Du må sende inn legeerklæringen via Digipost.

Ofte stilte spørsmål