Medisinske krav

For å kunne få opptak til politiutdanningen må du dekke medisinske krav. Dette er nødvendig for å sikre at du som student kan gjennomføre utdanningen.

Hvorfor medisinske krav?

Du kan ikke ha funksjonsnedsettelse, aktivitetsbegrensning, eller deltakerbegrensning som gjør at du ikke kan gjennomføre utdanningen. Derfor må alle som søker opptak til politiutdanningen sende inn en komplett utfylt utgave av vår legeerklæring. Vi vurderer dokumentasjonen som sendes inn individuelt.

Fordi utrykningskjøring er en obligatorisk del av utdanningen er helsekravene i førerkortforskriften (førerkort klasse D) lagt til grunn for retningslinjene.

Du kan lese mer i våre retningslinjer for vurdering av medisinske krav.

Innsending av legeerklæring

Legeerklæringen inneholder sensitive personopplysninger og skal derfor ikke lastes opp i søknaden din på samordnaopptak.no. Du må sende inn legeerklæringen via Digipost.

Ofte stilte spørsmål